Typ Data Tytuł
Artykuł 12.05.2020 Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Świeciu za rok 2019 Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Informacja o wznowieniu działalności PPP w Świeciu od 4 maja 2020 roku Szczegóły
Artykuł 09.05.2019 Sprawozdanie finansowe PPP w Świeciu za 2018 rok Szczegóły