Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-05-12 11:47:30 Sprawozdanie finansowe Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Świeciu za rok 2019 Szczegóły
2 2020-04-30 20:43:44 Informacja o wznowieniu działalności PPP w Świeciu od 4 maja 2020 roku Szczegóły
3 2019-05-09 19:22:46 Sprawozdanie finansowe PPP w Świeciu za 2018 rok Publikacja sprawozdania finansowego – Bilansu za 2018 rok Zgodnie z § 34 ust. 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz… Szczegóły
« »